Kunstzinnige therapie

Wat is kunstzinnige therapie?

Sociaal Kunstzinnige Therapie is een onderdeel van de antroposofische gezondheidszorg en wordt ook toegepast binnen het reguliere werkveld. Het is een breed onderbouwde therapie waarbij ik, kunstzinnig therapeut, met een geoefend waarnemingsvermogen en een holistisch mensbeeld mijn kennis en vaardigheden inzet. Hierbij gebruik ik beeldende kunsten zoals schilderen, tekenen en boetseren. Hoe we hiermee werken hangt af van uw hulpvraag. Ervaring met of kennis van kunst is niet nodig. Het gaat om het doen en ervaren en niet om het resultaat.

Wat kan kunstzinnige therapie voor u betekenen?

Kunstzinnige therapie is een ongedwongen manier om uzelf beter te leren kennen en een interessant bewustwordingsproces aan te gaan. Het kan u ondersteunen bij ontwikkelingsvragen en het verkrijgen van inzicht in uzelf.

Kunstzinnig werken kan een ontspannende invloed hebben op lichaam en geest.

Door het bewust inzetten van de kunstzinnige middelen kan de balans tussen denken, voelen en willen /handelen weer hersteld worden. Er kan bijvoorbeeld een disbalans ontstaan bij een eenzijdige belasting van het denken (veel piekeren over een situatie) en waardoor fysieke – en / of psychische klachten ontstaan. Kunstzinnige therapie is dan een doelgerichte manier om weer in balans te komen.

Het werken met kunstvormen werkt door op het innerlijk, op het gevoelsleven. Dat wat zich innerlijk afspeelt in de mens wordt zichtbaar in het kunstzinnig werk en in de manier waarop het tot stand komt. Het bespreken van het werk, de manier waarop het gemaakt is, evenals uw eigen ervaring daarbij, maken u bewust van processen in uw dagelijkse leven.

Kunstzinnige therapie helpt bij:

 • verwerkingsprocessen
 • bewustwordingsprocessen
 • periodes van verandering
 • pedagogische problemen
 • faalangst
 • stress
 • burnout
 • spanningsklachten

De kracht van het inzetten van kunstzinnige therapie is:

 • Dat wat zich innerlijk afspeelt in de mens wordt zichtbaar in het werk en ook in de manier waarop het tot stand komt.
 • De kracht van bewust worden, ligt in het bespreken van het werk, het kunstzinnig proces en de eigen ervaring daarbij.
 • Dit biedt een manier om tot inzichten te komen over jezelf.
 • Het therapeutisch toepassen van de kwaliteiten van de kunstzinnige activiteit die doorwerken op het innerlijk, het gevoelsleven van de persoon zorgt dat het verworven inzicht geïntegreerd kan worden.