Sensus therapie

Wat is Sensus therapie?

Sensus therapie is een combinatie van hatha yoga en andere therapeutische werkvormen waarbij zowel het verstand, het gevoel en de zintuigen worden aangesproken. Dit maakt Sensus therapie tot een ervaringsgerichte vorm van therapie. Therapeutische werkvormen zijn bijvoorbeeld kunstzinnige oefeningen als energetisch tekenen of schrijven, stem gebruik, opstellingen, voice dialoge, affirmaties, ademoefeningen en visualisaties.

Sensus therapie is een ervaringsgerichte therapie. Door iets in je lichaam te ervaren, kan je je bewust worden van wat je voelt en dit met je verstand begrijpen. Als we accepteren wat we voelen en begrijpen, kunnen we de weerstand loslaten. Als we de weerstand los kunnen laten, stoppen we met vechten ontstaat er ruimte en komen we meer in onze zachtheid. De zachte kracht van aanwezig zijn zonder strijd. In deze staat kan je zonder oordeel kijken naar een blokkade of een ondermijnende gedachte of situatie, voelen wat het met je doet en hier op een heldere manier mee aan de slag.

Kernwoorden bij Sensus therapie zijn: bewustwording, acceptatie, inzicht, verwerken en heler worden.

Voor wie?

Sensus therapie is geschikt voor jong en oud, van ziek tot gezond. Sensus therapie kan bijvoorbeeld ingezet worden bij ontwikkelingsstoornissen, concentratieproblemen, faalangst, somberheid, angst, onzekerheid, bij het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis of bij hoog gevoeligheid kan het tools bieden die kunnen bijdragen aan het versterken van een gezond zelf gevoel en ervaren en aangeven van grenzen. Zo hebben hoog gevoelige kinderen er baat bij om kracht in zichzelf te ervaren en tot rust te komen.

Wat kan Sensus therapie voor u betekenen?

Deze therapie kan u ondersteunen bij ontwikkelingsvragen en bij het verkrijgen van inzicht in uzelf. Sensus therapie is een goede therapievorm om uw eigen koers helder te krijgen en inzichten in uzelf te integreren in uw leven. Tevens biedt het een ingang om uzelf beter te leren kennen en een interessant bewustwordingsproces aan te gaan.

Sensus therapie kan u helpen om:

• meer in uw eigen kracht te gaan staan;
• blokkades op te ruimen;
• patronen te doorbreken;
• rouwproces te doorstaan;
• een interessant bewustwordingsproces door te gaan;
• ontwikkelingsvragen uit te werken;
• inzicht te krijgen in uzelf;
• te stoppen met vechten en meer vanuit zachtheid leven.